استرداد بلیط

برای استرداد بلیت لطفا شماره همراه و شماره خرید را بدقت وارد نمایید.

- تا یک ساعت بعد از خرید و (مشروط به اینکه دوساعت قبل از حرکت نباشد ) بدون خسارت
- تا یک ساعت مانده به حرکت با کسر 10%
- کمتراز یک ساعت مانده به حرکت با کسر 50%

نشانی

تهران - خیابان سپهبد قرنی - بعد از چهار راه سمیه


کمک رسانی


در ارتباط باشید

88800571 - 88897572-4 شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰